ทำความรู้จัก
Carbocysteine Lysine vSalt

Carbocysteine Lysine Salt (คาร์โบซิสเทอีน ไลซีน ซอลท์) เป็น muco-regulator มีคุณสมบัติควบคุมเสมหะโดยการออกฤทธิ์ที่จำเพาะต่อเมตาบอลิกของ serous cell และ mucous cell ในเยื่อบุผิวทางเดินหายใจ ยานี้ไม่มีผลต่อ mucus โดยตรง ทำให้ปริมาณของ sialomucin ใน mucus เพิ่มขึ้น ช่วยทำให้อัตราส่วนของ sialomucin และ fucomucin อยู่ในสภาวะปกติและเหมาะสม โดยมีผลโดยตรงต่อการควบคุมความข้น ความยืดหยุ่นและความเหนียวของ mucus ให้เข้าสู่สภาวะปกติของร่างกาย นอกจากนี้ยามีผลโดยอ้อมทำให้ mucus มีน้ำกลับคืนสู่สภาพเดิม (mucus hydration) และ mucociliary clearance เป็นปกติ ซึ่งตัวยานี้พบได้ในยาที่มีชื่อการค้า คือ ฟลูอิฟอร์ท (FluiFort)

นอกจากนี้ Carbocysteine Lysine Salt ยังออกฤทธิ์ในรูปของเกลือ Lysine (ไลซีน) ทำให้คุณสมบัติในการละลายน้ำดีขึ้น มีอัตราและปริมาณสารออกฤทธิ์เข้าสู่กระแสโลหิตพร้อมที่จะไปออกฤทธิ์ได้มากขึ้น ทำให้จำนวนครั้งของการรับประทานยาต่อวันลดลง ในขณะที่ยานี้สามารถรักษาระดับคงที่ของการออกฤทธิ์ของยาได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยายังมีฤทธิ์ในการรักษาหลังจากหยุดใช้ยา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสารที่ออกฤทธิ์ต่อกระบวนการเผาผลาญ (Metabolic agents) เมื่อมีการกระตุ้นกลไกเกี่ยวกับการเผาผลาญ (metanolic metabolism) ซึ่งเกิดหลังจากได้รับยา 1 วัน หรือ 2-3 วัน (ขึ้นกับสภาวะของผู้ป่วยแต่ละคน) และฤทธิ์ยังคงอยู่แม้ว่าหยุดใช้ยา

ข้อบ่งใช้

  • ฟลูอิฟอร์ท มีคุณสมบัติเป็น muco-regulator ช่วยละลายและปรับความข้นเหลวของเสมหะให้เหมาะสม ฟลูอิฟอร์ท จึงมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีทั้งในสภาวะที่เสมหะข้นหรือเหลวมากผิดปกติ
  • ฟลูอิฟอร์ท ใช้บำบัดรักษาภาวะผิดปกติทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจตอนบนและตอนล่าง
  • ใช้บำบัดรักษาภาวะผิดปกติของระบบหู คอ จมูก เช่น คออักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ กล่องเสียงอักเสบ โพรงจมูกอักเสบ การอักเสบของระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ช่องหูอักเสบ และไซนัสอักเสบ

 

วิธีการรับประทาน

  • สำหรับเด็ก 1-5 ปี ทานครั้งละ 2.5 มล. (ครี่งช้อนชา) วันละ 2 ครั้ง
  • เด็กอายุมากกว่า 5 ปี ทานครั้งละ 5 มล. (หนึ่งช้อนชา) วันละ 2 ครั้ง
  • สำหรับผู้ใหญ่ ทานครั้งละ 30 มล. วันละ 1 ครั้ง หรือครั้งละ 15 มล. วันละ 2 ครั้ง

หลังจากรับประทานตัวยาสำคัญจะดูดซึมได้ดีหลังจากรับประทาน (ค่าครึ่งชีวิตของยาในพลาสมาเท่ากับ 1.5 ชม.) ยาส่วนใหญ่จะถูกขับออกทางปัสสาวะ โดยร้อยละ 30-60 อยู่ในรูปเดิมไม่ เปลี่ยนแปลงและที่เหลือจะถูกขับออกในรูปของเมตาบอไลท์ต่างๆ จากการศึกษาทางชีวิประสิทธิผล พบว่ามีการกระจายของยาผ่านเข้าไปในเสมหะได้สูงถึงร้อยละ 17.5 ของขนาดยาที่ได้รับ